Psychosociale coaching

Psychosociale coaching is hulp bij alle mogelijke problemen die ontstaan in het dagelijkse leven. Het gaat om veelvoorkomende vragen of (kleine) problemen zonder ernstig psychische of psychiatrische problematiek. Toch kunnen deze problemen je gezondheid aantasten, waardoor je je onbehaaglijk en ontevreden voelt in je werk en/of privéleven.

Ook voor ernstiger problematiek (bijvoorbeeld burn-out, depressie of rouw) kun je bij mij terecht.

Lichamelijke en psychische klachten hebben vaak te maken met het ervaren van stress. Het gevoel dat er continu druk op je wordt uitgeoefend, of dat je iets moet kunnen of accepteren dat bijna onmogelijk is.

Voorbeelden van psychosociale klachten:

  • werkstress
  • burnout
  • het altijd maar “moeten”
  • omgaan met ziekte of verlies

thuis-coach-header.jpg