Voor verwijzers

Natural Beech Tree and Spruce ForestZorgverzekeraars, Zorgkantoren en Wmo loketten willen de zorg dichter bij de mensen thuis gaan brengen. Er wordt maatwerk geleverd aan huis, ter voorkoming of verergering van psychische klachten.

Individuele (Thuis) Coaching zal daarom een belangrijke plek innemen als het gaat om mensen die psychosociale problematiek ervaren. De functie; individuele begeleiding, heeft het kabinet per 1-1-2015, overgeheveld van de AWBZ  naar de Wet maatschappelijke ondersteuning; Wmo. Het kabinet vindt dat deze functies het best dichtbij de cliënt geregeld kunnen worden. De gemeenten, die de Wmo uitvoeren, staan dichterbij de cliënt en kunnen dus meer maatwerk leveren. De Wmo regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Thuis coaching kan hierbij een hele goede uitkomst bieden. Thuiscoach in Balans is vooral actief binnen de gemeenten de Friese Meren, Sudwest Fryslân en Littenseradeel. 

 

Kracht van thuiscoach:

  • Drempel voor cliënten, naar de reguliere hulpverleningsorganisatie te hoog kan zijn. De thuiscoach helpt naar het zoeken van het juiste traject.
  • Mensen met psychosociale problematiek hebben een traject achter de rug bij een behandelaar en moet het geleerde in de thuissituatie ZELF zien uit te voeren wat vaak niet lukt. De thuiscoach helpt bij het uitvoeren van wat er is geleerd.
  • Mensen kunnen de problematiek vaak beter in de thuissituatie erkennen en herkennen dan in de spreekkamer van de arts, psychiater of andere hulpverlener. Als thuiscoach samenwerken met de cliënt in de thuissituatie geeft een veilig gevoel en het geleerde kan letterlijk in praktijk worden gebracht.
  • Voorkoming van opname of terwijl men wacht op een therapie (wachtlijsten zijn heel lang) kan de thuiscoach “de pijn” enigszins verlichten door te luisteren en waar mogelijk te helpen de wachttijd dragelijk te maken.
  • Mensen met ontwikkelingsstoornissen (het autistisch spectrum) kunnen de structuur en de planning thuis vaak niet rond krijgen. De thuiscoach kan d.m.v. methodieken de cliënt handvaten bieden waardoor het leven weer structuur krijgt.